Bảo Mật

travelerknow.com tích lũy thông tin của người tiêu dùng gửi cho việc đó tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin trải qua những trang người dùng truy cập, tin tức được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... Travelerknow.com cam kết bảo vệ bình an thông tin của bạn. Công ty chúng tôi không được phép bật mí thông tin cá nhân mà không có sự được cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một vài thông tin thu thập từ bạn và về chúng ta được sẽ tiến hành sử dụng để cung ứng việc cung cấp dịch vụ của shop chúng tôi với bạn. Rất nhiều thông tin cửa hàng chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, chào bán hoặc mang đến thuê, ngoại trừ một trong những trường vừa lòng sau đây:

travelerknow.com bao gồm thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất phù hợp pháp, nghi hoặc gian lận, các trường hợp liên quan đến các mối đe dọa sự bình yên tính mạng của bất kỳ người như thế nào theo yêu mong của chính sách pháp.
travelerknow.com bắt tay hợp tác với các công ty không giống đại diện cửa hàng chúng tôi ở một số nhiệm vụ và rất có thể cần phải share thông tin của doanh nghiệp với chúng ta để cung cấp các sản phẩm và thương mại dịch vụ cho bạn. Travelerknow.com cũng có thể có thể chia sẻ thông tin của công ty để hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu mong hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển tin tức về các bạn nếu cửa hàng chúng tôi được thâu tóm về hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường phù hợp này, shop chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo nổi bật trên trang web của shop chúng tôi trước khi thông tin về bạn được bàn giao và trở thành đối tượng người tiêu dùng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng bắt tắt này được cung cấp cho chính mình vì tác dụng của các bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui mừng đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để ráng rõ.