CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Danh sách đại lý đào tạo được Tổng viên Du định kỳ ủy quyền tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ khuyên bảo phượt với bình chọn nước ngoài ngữ.

STT

Tên cơ sở đào tạo

Số, cam kết hiệu văn uống bản

Ngày phát hành văn uống bản

Nội dung uỷ quyền

1

Trường ĐH Khoa học tập Xã hội Nhân văn uống, ĐHQG Hà Nội

462/TCDL-LH

Tổ chức chất vấn trình độ nước ngoài ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch phượt quốc tế năm 2009

751/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi các khoá tu dưỡng nghiệp vụ lí giải du lịch

291/TCDL-LH

Tổ chức kiểm tra cấp cho bệnh chỉ đạt ngưỡng chuyên môn ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch nước ngoài năm 2010

1465/ TCDL-LH

Tổ chức soát sổ cung cấp chứng chỉ đạt chuyên môn ngoại ngữ so với hướng dẫn viên du lịch du lịch nước ngoài năm 2011 và những năm tiếp theo

2

Viện ĐH Msinh sống Hà Nội

463/TCDL-LH

Msinh sống những khoá tu dưỡng nhiệm vụ chỉ dẫn du lịch

324/TCDL-LH

Tổ chức kiểm tra cung cấp chứng chỉ nhiệm vụ trả lời phượt năm 2010

1466/ TCDL-LH

Tổ chức soát sổ cấp chứng từ nghiệp vụ trả lời du lịch năm 2011 với những năm tiếp theo

3

Trường Cao đẳng Nghề du ngoạn Hải Phòng

464/TCDL-LH

Mlàm việc những khoá bồi dưỡng nhiệm vụ trả lời du lịch

4

Trường Cao đẳng Nghề phượt Thành Phố Sài Gòn (TCN Tư thục Du lịch Sài Gòn)

563/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi các khoá tu dưỡng nhiệm vụ chỉ dẫn du lịch

5

Trường Đại học tập Đà Lạt

750/TCDL-LH

Mở các khoá tu dưỡng nghiệp vụ lí giải du lịch

6

Trường Đại học tập Kinh tế - Đại học tập Đà Nẵng

994/TCDL-LH

Mlàm việc những khoá bồi dưỡng nghiệp vụ giải đáp du lịch

7

Trường Cao đẳng Nghề du ngoạn Huế

995/TCDL-LH

Msinh sống các khoá tu dưỡng nhiệm vụ trả lời du lịch

8

Trường Đại học tập Dân lập Vnạp năng lượng Hiến TPHCM

993/TCDL-LH

Mlàm việc những khoá tu dưỡng nghiệp vụ trả lời du lịch

9

Trường Đại học tập Kinc tế TP..Hồ Chí Minh

33/TCDL-LH

Mở các khoá tu dưỡng nghiệp vụ giải đáp du lịch

10

Trường ĐH Đông Á

516/TCDL-LH

Mngơi nghỉ những khoá tu dưỡng nhiệm vụ trả lời du lịch

11

Trường CĐ VHNT và Du định kỳ Hạ Long

520/TCDL-LH

Msống những khoá bồi dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn du lịch

12

Khoa Du lịch, Đại học tập Huế

521/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

13

Trường Cao đẳng du ngoạn Hà Nội

577/TCDL-LH

Msống các khoá bồi dưỡng nhiệm vụ giải đáp du lịch

14

Trường Đại học Vnạp năng lượng hóa

578/TCDL-LH

Mở các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ gợi ý du lịch

15

Trường Cao đẳng Nghề du lịch Đà Nẵng

1301/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi những khoá tu dưỡng nghiệp vụ giải đáp du lịch

16

Trường Trung cung cấp Công nghệ Hà Nội

1302/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi những khoá tu dưỡng nghiệp vụ lý giải du lịch

17

Trường Trung cấp cho Tây Nguim (Trường Trung cung cấp tư thục Kinc tế - Công nghệ Tây Nguyên)

1303/TCDL-LH

Mlàm việc những khoá tu dưỡng nghiệp vụ trả lời du lịch

18

Trường Cao đẳng Văn uống hóa thẩm mỹ với du ngoạn Nha Trang

1467/TCDL-LH

Mlàm việc những khoá tu dưỡng nghiệp vụ khuyên bảo du lịch

19

Trường Cao đẳng nghề Du kế hoạch Nha Trang (tên cũ là: Trường Trung cấp Du kế hoạch Nha Trang)

168/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi những khoá tu dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

20

Trường Đại học tư thục Duy Tân

168/TCDL-LH

Mngơi nghỉ các khoá tu dưỡng nghiệp vụ gợi ý du lịch

21

Trường Cao đẳng nghề Du định kỳ Vũng Tàu

480/TCDL-LH

Msinh sống những khoá tu dưỡng nghiệp vụ lí giải du lịch

22

Trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng

481/TCDL-LH

Mlàm việc những khoá tu dưỡng nhiệm vụ lí giải du lịch

23

Trường Cao đẳng nghề Du kế hoạch Đà Lạt (Trường Trung cấp cho Du định kỳ Đà Lạt)

374/TCDL-LH

Mở các khoá bồi dưỡng nhiệm vụ lý giải du lịch

24

Đại học tư thục Văn uống Lang

1031/TCDL-LH

Mở các khoá bồi dưỡng nhiệm vụ giải đáp du lịch

25

Trường Đại học tập Kinh tế Quốc dân Hà Nội

1032/TCDL-LH

Msinh sống các khoá tu dưỡng nghiệp vụ trả lời du lịch

26

Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh

70/TCDL-LH

Msinh hoạt những khoá tu dưỡng nghiệp vụ trả lời du lịch

27

Trường Trung cung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long

69/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi những khoá bồi dưỡng nhiệm vụ giải đáp du lịch

28

Trường Cao đẳng Sơn La

470/TCDL-LH

Msinh hoạt những khoá bồi dưỡng nhiệm vụ khuyên bảo du lịch

29

Trường Đại học tập Quảng Bình

1054/TCDL-LH

Msống những khoá tu dưỡng nhiệm vụ giải đáp du lịch

30

Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An

1163/TCDL-LH

Msống những khoá bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ dẫn du lịch

31

Trường Cao đẳng Thương thơm mại với Du kế hoạch (Thái Nguyên)

1163/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi những khoá bồi dưỡng nghiệp vụ lý giải du lịch

32

Trường Đại học Văn hóa Tp Hồ Chí Minh

101/TCDL-LH

Msinh hoạt các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ giải đáp du lịch

33

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Cộng nghiệp Quảng Ngãi

442/TCDL-LH

Msinh hoạt những khoá tu dưỡng nghiệp vụ trả lời du lịch

34

Trường ĐH Tiền Giang

814/TCDL-LH

Msống những khoá tu dưỡng nhiệm vụ trả lời du lịch

35

Trường Trung cung cấp du ngoạn Cần Thơ

861/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi những khoá bồi dưỡng nhiệm vụ gợi ý du lịch

36

Trường Trung cung cấp nghề Việt Giao

1201/TCDL-LH

Mlàm việc các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ phía dẫn du lịch

37

Trường Đại học tập Nguyễn Tất Thành

1191/TCDL-LH

Mở những khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

38

Trường Trung cấp Đại việt Tp. Hồ Chí Minh

1190/TCDL-LH

Msinh sống các khoá bồi chăm sóc nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

39

Trường Cao đẳng Bách Việt

337/TCDL-LH

Msinh sống các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ phía dẫn du lịch

40

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang

562/TCDL-LH

Mnghỉ ngơi những khoá bồi chăm sóc nghiệp vụ phía dẫn du lịch

41

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

590/TCDL-LH

Msống những khoá bồi dưỡng nghiệp vụ phía dẫn du lịch

Ghi chú:

Các trường này được ủy quyền giảng dạy ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du ngoạn hoặc kiểm soát, cấp chứng từ nghiệp vụ HDDL, soát sổ, cấp chứng từ ngoại ngữ du ngoạn theo quy định trên Thông tứ 89/2008/TT-BVHTTDL.Các khóa đào tạo và giảng dạy của các trường chỉ được ban đầu knhì giảng kể từ ngày gồm vnạp năng lượng phiên bản của TCDL đồng ý ĐK.