CÔNG THỨC CAO SU THIÊN NHIÊN

- Cao su là vật liệu polime có tính bọn hồi - Tính lũ hồi là tính biến tấu Khi chịu đựng lực tác dụng bên phía ngoài cùng trở lại dạng thuở đầu khi lực đó thôi tác dụng - Có hai loại cao su: cao su vạn vật thiên nhiên và cao su đặc tổng hợp

2. Cao su vạn vật thiên nhiên (polime của isopren)

a) Cấu trúc: - Công thức cấu tạo: 

*
n = 1500 – 15000 - Tất cả những mắt xích isopren đều phải sở hữu cấu hình cis nhỏng sau:
*
 
*
 
*
 
*
b) Tính hóa học và ứng dụng: - Cao su vạn vật thiên nhiên đem trường đoản cú mủ cây cao su thiên nhiên, lũ hồi giỏi (nhờ vào cấu tạo cis điều hòa), không dẫn nhiệt độ với năng lượng điện, không thấm khí cùng nước, không tan nội địa, etanol…tuy nhiên tung vào xăng cùng benzen - Cao su vạn vật thiên nhiên đến phản nghịch ứng cùng H2, Cl2, HCl,… nhất là cùng sulfur tạo thành cao su đặc giữ hoá bao gồm tính bầy hồi, độ chịu nhiệt, lâu mòn, nặng nề tan trong dung môi rộng cao su thiên nhiên không lưu hóa.

Bạn đang xem: Công thức cao su thiên nhiên

3. Cao su tổng hợp

a) Cao su buna, cao su buna –S và cao su bumãng cầu –N :

*
 - Cao su bumãng cầu tất cả tính đàn hồi và thời gian chịu đựng kỉm cao su thiên nhiên. lúc cần sử dụng buta-1,3-đien ở 10oC, polime sinh ra đựng 77% đơn vị trans-1,4 và 7% đơn vị cis-1,4 (còn lại là thành phầm trùng vừa lòng 1,2). Còn làm việc 100oC ra đời polime cất 56% đơn vị chức năng trans-1,4 và 25% đơn vị cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng phù hợp 1,2) 
*
Cao su buna – S - Cao su buna –S gồm tính đàn hồi cao
*
Cao su buna –N - Cao su bumãng cầu – N bao gồm tính chống dầu tốt b) Cao su isopren - Trùng hợp isopren gồm hệ xúc tác đặc biệt quan trọng, ta được poliisopren Hotline là cao su thiên nhiên isopren, thông số kỹ thuật cis chiếm phần ≈ 94 %, gần giống cao su thiên nhiên thiên nhiên
*
- Trong khi tín đồ ta còn thêm vào policloropren cùng polifloropren. Các polime này đều phải có tính năng bọn hồi nên gọi là cao su thiên nhiên cloropren cùng cao su floropren. Chúng bền với dầu mỡ hơn cao su isopren
*

IV – KEO DÁN

1. Khái niệm

Keo dán là vật tư polime có chức năng kết nối nhì mhình họa vật liệu tương đương nhau hoặc khác nhau cơ mà ko làm đổi khác bản chất những vật tư được kết dính

2. Phân loại

a) Theo bản chất hóa hoc: - Keo vô sinh (chất thủy tinh lỏng) - Keo hữu cơ (hồ tinh bột, keo dán giấy epoxi) b) Dạng keo:- Keo lỏng (hồ tinc bột) - Keo nhựa dẻo (matit) - Keo dán dạng bột giỏi bản mỏng

3. Một số loại keo dán giấy dán tổng thích hợp thông dụng

a) Keo dán epoxi: có 2 phù hợp phần: - Polime làm cho keo dán gồm chứa nhì nhóm epoxi sinh sống nhì đầu - Chất đóng rắn thường xuyên là những triamin nlỗi H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 b) Keo dán ure – fomanđehit 

*
Poli(ure – fomanđehit)

4. Một số nhiều loại keo dán dán tự nhiên và thoải mái a) Nhựa vá săm: là hỗn hợp dạng keo dán giấy của cao su đặc vạn vật thiên nhiên vào dung môi cơ học nlỗi toluen… b) Keo hồ nước tinc bột: là hỗn hợp hồ tinc bột trong nước nóng, sử dụng làm keo dán giấy dán giấy.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Tóm lại nào tiếp sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su là đầy đủ polime bao gồm tính bọn hồi

B. Vật liệu compozit bao gồm nhân tố chính là polime

C. Nilon-6,6 nằm trong nhiều loại tơ tổng hợp

D. Tơ tằm ở trong loại tơ thiên nhiên

Câu 2. Polime nào tất cả tính cách năng lượng điện tốt, bền được sử dụng có tác dụng ống bít nước, vải che mưa vật tư điện…

 A. Cao su vạn vật thiên nhiên B. Thủy tinc cơ học C. polivinylclorua D. polietilen

Câu 3. Một loại cao su tổng vừa lòng (cao su thiên nhiên buna) tất cả cấu trúc mạch nlỗi sau:

-CH­2 –CH=CH-CH2-CH2-CH=CH­-`CH2-…Công thức chung của cao su này là:

A. (-CH2-CH=)n B. (CH2-CH=CH-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

Câu 4. Trong quy trình giữ hóa cao su đặc thiên nhiên, tín đồ ta trộn cao su đặc cùng với hóa học làm sao tiếp sau đây để gia công tăng tính chịu nhiệt với tính đàn hồi?

A. C B. P C. S D. Na

Câu 5. khi lưu giữ hóa cao su thiên nhiên isopren người ta thu được một loại cao su đặc lưu lại hóa trong số ấy diêm sinh chiếm phần 2% về cân nặng. Tỉ lệ số mắt xích cao su đặc bị giữ hóa và không bị lưu giữ hóa là:

A. 1 : 22 B. 1 : 23 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 6. khi lưu giữ hóa cao su bumãng cầu bạn ta thu được một một số loại cao su thiên nhiên lưu lại hóa trong số ấy lưu huỳnh chiếm phần 1,876% về khối lượng. Tỉ lệ số mắt xích cao su thiên nhiên bị giữ hóa và không trở nên lưu lại hóa là:

 A. 1 : trăng tròn B. 1 :21 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 7. Polime như thế nào có thể tđắm say gia bội nghịch ứng cộng hidro?

A. Poli pripen B. Cao su bumãng cầu

C. Polivyl clorua D. Nilon 6-6

Câu 8. Polime như thế nào có thể tyêu thích gia làm phản ứng cộng?

A. Polietilen B. Cao su thoải mái và tự nhiên

C. Teflon D. chất thủy tinh hữu cơ

Câu 9. Bản chất của sự việc lưu giữ hoá cao su đặc là

A.

Xem thêm: Du Lịch Hà Nội Đà Lạt Tự Túc Giá Rẻ, Du Lịch Đà Lạt Tự Túc Giá Rẻ

làm cho cao su thiên nhiên dễ ăn khuôn.

B.  áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thành cao su thiên nhiên.

C. tạo nên cầu nối đisunfua thân những mạch phân tử cao su đặc tạo nên chúng tạo nên mạng không gian.

D. chế tạo loại cao su đặc nhẹ nhàng hơn.

Câu 10. Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime cùng với nhựa bakelit là

A. Cao su lưu lại hóa B. Xenlulozơ. 

C. Glicoren D. Amilozơ

ĐÁP. ÁN