Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí việt nam

*

Tên Công tyviết bởi tiếng Việt: cửa hàng Cổ phầnDịch Vụ Thương Mại Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tênchúng tôi viết bởi giờ đồng hồ nước ngoài:Petrovietphái nam nguồn Services Joint Stochồng Company .

Tênchúng tôi viết tắt: PV Power nguồn Services., JSC(travelerknow.com)

Logo: