Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí Việt Nam

*

Tên Công tyviết bởi tiếng Việt: cửa hàng Cổ phầnDịch Vụ Thương Mại Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tênchúng tôi viết bởi giờ đồng hồ nước ngoài:Petrovietphái nam nguồn Services Joint Stochồng Company .

Tênchúng tôi viết tắt: PV Power nguồn Services., JSC(travelerknow.com)

Logo: