Công Ty Cp Dịch Vụ Truyền Thông Vietnamnet Icom

Lưu ý : Đăng ký tài khoản bạn sẽ chỉ nên thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui mừng contact với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cp dịch vụ truyền thông vietnamnet icom

*

*

*
*
608

CÔNG TY CP. DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Là Gì? Vai Trò, Công Cụ Đo Chất Lượng Dịch Vụ

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn công ty cài

Chỉ vào hai năm, Bất cồn sản Phát Đạt kết thúc nghĩa vụ nộp gần 1.000 tỷ việt nam đồng chi phí Thuế đến giá thành Nhà nước


*

Lần sản phẩm 8 Thiên Long được vinch danh vào bảng xếp thứ hạng travelerknow.com - Top 500 công ty lớn lên nkhô nóng duy nhất Việt Nam


Tên Doanh nghiệp: shop cổ phần Báo cáo Đánh giá VN (Vietphái nam Report JSC)

Người chịu đựng trách nát nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh