Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng -theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đang xem: Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ

*
*
*
*

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

, ngày tháng năm

 

 

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………

 

 

Đị chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kế toán trưởng(Ký và ghi rõ họ tên)

                     

Xem thêm: Về Dịch Vụ Công Và Quản Lý Nhà Nước Về Dịch Vụ Công Cộng, Hot

*

Tải biểu mẫu

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này

Xem thêm:

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty hợp danh

*

Pháp luật trong tầm tay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *