Nội Quy

Website travelerknow.com là sân nghịch giải trí cho những người yêu technology và con kiến thức. Là nơi đem về những đọc biết, phần nhiều tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông và thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật mới nhất. Để kị những hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vụ việc liên quan tiền đến bao gồm trị.
Không bàn vụ việc liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức triển khai nào.
Không làm khu vực trao đổi giao thương các thành phầm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài phải có nguồn dẫn nếu không phải là chế tạo của bạn..