Poli vinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên

Polivinyl clorua được pha chế từ bỏ khí thiên nhiên (metung chiếm phần 95%) theo sơ trang bị đưa hóa với hiệu suất từng tiến độ như sau :

CH4 $xrightarrowH = 15\% $C2H2 $xrightarrowH = 95\% $C2H3Cl$xrightarrowH = 90\% $ PVC

Muốn nắn tổng hòa hợp 1 tấn PVC thì nên cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc) ?


Bạn đang xem: Poli vinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên

Pmùi hương pháp giải

nC2H3Cl → (-C2H3Cl-)n

+) mC2H3Cl = mpolime / H%

+) Theo sơ đồ vật tổng phù hợp (số mol CH4 gấp hai số mol C2H3Cl) và năng suất mỗi giai đoạn

=> số mol CH4 = 2.0,01776.106. 100/95 . 100/15 = 0,2493.106

+) Vkhí thiên nhiên = VCH4.100/95


Lời giải của GV travelerknow.com

Kân hận lượng C2H3Cl phải sử dụng = 1.100/90 = 100/90 gam

=> số mol C2H3Cl = 100/90 .106 / 62,5 mol

Theo sơ đồ gia dụng tổng vừa lòng (số mol CH4 gấp đôi số mol C2H3Cl) cùng công suất từng giai đoạn

=> số mol CH4 = 2. 100/90 .106 / 62,5. 100/95 . 100/15 mol

=> VCH4 = 2. 100/90 .106 / 62,5. 100/95 . 100/15.22,4 = 5,58908.106 lkhông nhiều = 5589,08 m3

=> Vkhí thiên nhiên = 5589,08 . 100/95 = 5883 m3

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: b


*

+ quên không tính Vthiên nhiên nhưng mà chọn luôn đáp áp => lựa chọn nhầm B


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề hiđro hóa etylbenzen ta được stiren; trùng hòa hợp stiren ta được polistiren với năng suất cả quá trình là 80%. Kân hận lượng etylbenzen đề nghị dùng để cấp dưỡng 10,4 tấn polistiren là


Để tổng phù hợp 1trăng tròn kg poli(metyl metacrylat) cùng với hiệu suất của quy trình este hóa là 60% và quá trình trùng thích hợp là 80% thì nên cần lượng axit cùng ancol là từng nào ?


Lúc trùng ngưng a gam axit ԑ-aminocaproic (H = 80%) chiếm được m gam tơ capron cùng 14,4 gam H2O. Giá trị của m là


Xem thêm:

Polivinyl clorua được pha trộn từ khí thiên nhiên (mechảy chiếm phần 95%) theo sơ đồ đưa hóa cùng công suất từng quy trình tiến độ nhỏng sau :

CH4 $xrightarrowH = 15\% $C2H2 $xrightarrowH = 95\% $C2H3Cl$xrightarrowH = 90\% $ PVC

Muốn tổng phù hợp 1 tấn PVC thì nên cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc) ?


Để điều chế cao su đặc buna fan ta rất có thể thực hiện theo sơ thiết bị chuyển đổi sau:

$C_2H_5OH,xrightarrowH = ,50\% ,buta - 1,3 - dien,xrightarrowH = ,80\% cao,su,buna$

Tính khối lượng ancol etylic phải mang nhằm hoàn toàn có thể pha chế được 54 gam cao su thiên nhiên buna theo sơ đồ dùng trên.


Từ 100 lkhông nhiều ancol etylic 400 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là d = 0,8 g/ml) điều chế được từng nào kilogam cao su buna (hiệu suất cả quá trình là 75%) ?


Poli(tetrafloetylen) hay thường hotline là teflon (CF2-CF2-)n được cung ứng tự clorofom qua những quá trình sau: 2nCHCl3$xrightarrowH_1\% $ 2nCHF2Cl $xrightarrowH_2\% $ n CF2 = CF2 $xrightarrowH_3\% $ (-CF2 –CF2-)n

Nếu khởi nguồn từ 23,9T clorofom, cùng với hiệu suất tương ứng của từng quy trình là: 79%; 81% và 80% thì lượng teflon chiếm được là:


Tiến hành trùng thích hợp 5,2 gam stiren. Hỗn thích hợp sau làm phản ứng đến tính năng 100 ml hỗn hợp brom 0,15M. Sau đó cho tiếp tục dung dịch KI dư vào thì thu được 0,635 gam iot. Hiệu suất trùng vừa lòng stiren là


*

*

Cơ quan lại công ty quản: shop Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GPhường – BTTTT vày Sở tin tức và Truyền thông.