Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ y tế việt

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui tươi tương tác cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ y tế việt

*

*

*
*
3873

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Điều Kiện Kinh Doanh Du Lịch Lữ Hành Nội Địa, Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà cài đặt

Tập Đoàn Hoa Sen bình thường tay cùng TPhường. HCM hỗ trợ hầu như yếu tố hoàn cảnh trở ngại vào đại dịch COVID-19


Chỉ trong 2 năm, Bất hễ sản Phát Đạt xong xuôi nghĩa vụ nộp ngay sát 1.000 tỷ việt nam đồng chi phí Thuế đến Chi phí Nhà nước


Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá chỉ VN (Vietphái nam Report JSC)